historia

Jesteś tu: » Strona główna » historia

Historia naszej szkoły 

Pierwsze zapisy o Szkole Podstawowej pochodzą z okresu średniowiecza. Wiadomości tych nie ma dużo. Już dziś nie wiadomo, że w średniowieczu szkołą, w której uczyła się młodzież, był kościół parafialny. Istniała też inna placówka, ale ta została zniszczona w 1697 r. W pierwszej połowie XVIII wieku istniały już dwie szkoły – polska i żydowska. Druga z nich znajdowała się przy ratuszu. Polska szkoła natomiast mieściła się przy kościele parafialnym. Uczęszczali do niej synowie mieszczan pniewskich. Szkoła ta upadła w XV wieku. Dużo później, w okresie wojennym zaczęto likwidować szkolnictwo powszechne dla Polaków. W tych trudnych dla szkolnictwa latach prowadzono tajne nauczanie. W Pniewach zajęcia te prowadzili Aniela Mamot i Jan Sławiński. Nauczali oni w grupach lub indywidualnie we własnych mieszkaniach. Następne zapisy mówią o Szkole Podstawowej po wyzwoleniu. Wtedy szkoła rozpoczęła działalność w 1945 roku. Liczyła 385 dzieci i 5 nauczycieli. Jej kierownikiem był Paweł Radajewski. Pięć lat później szkoła została przeniesiona do gmachu szkoły zawodowej. Uczyło się w niej około 500 dzieci i 5 pedagogów. Z czasem budynek okazał się niewystarczający, ponieważ nabór dzieci do szkoły był bardzo duży. Zaszła potrzeba budowy nowej szkoły. Gmach został wybudowany przy ulicy Strzeleckiej. Zajęcia w tej szkole zaczęły się w roku szkolnym 1988/1989. Jej oficjalne poświęcenie nastąpiło 13 października 1990 roku. Od czerwca 1973 roku szkoła nosi imię “Powstańców Wielkopolskich”. W 1990 roku ukończyły ostatni rok ósme klasy. Od 1999 roku jesteśmy 6-letnią Szkołą Podstawową.

  • 100 URODZINY OSTATNIEGO PNIEWSKIEGO POWSTAŃCA WLKP

autor: Studio Filmowe NEPEL

  • NASZA SZKOŁA - ROK 1999

autor: Studio Filmowe NEPEL

  • ŚWIĘTO SZKOŁY - ROK 1999

autor: Studio Filmowe NEPEL

Inne filmy o Pniewach na stronie: www.nepel.pl