Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wlkp. w Pniewach

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 4971344
  • Do końca roku: 101 dni
  • Do wakacji: 274 dni
 • Kalendarium

  Czwartek, 2023-09-21

  Imieniny: Darii, Mateusza

KONKURS FOTOGRAFICZNY „Z historią w tle”

Zachęcamy do udziału w konkursie :)

 

Konkurs adresowany jest do uczniów - szkół podstawowych i klas II i III gimnazjów

 

Tematem konkursu –  „Z historią w tle”

Celem konkursu jest pokazanie miejsc historycznych Pojezierza, w tym związanych z ważnymi wydarzeniami historycznymi - Powstaniem Wielkopolskim.

Konkurs organizowany jest przez: 


Zespół Szkolno Przedszkolny w Kamionnie

oraz

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego

Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie

Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach

ZUO CLEAN CITY Mniszki

Nadleśnictwo Międzychód

Nadleśnictwo Bolewice


Każdy z uczestników może do konkursu zgłosić maksymalnie 3 fotografie wykonane w roku szkolnym 2017/18 na terenie Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego. Fotografie, na których będą znajdować się jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane. Do każdego zdjęcia należy dołączyć opis wg schematu zamieszczonego poniżej (część opisowa).


Część fotograficzna

Wymagania techniczne odnośnie zdjęć:

 • format - min.15 cm x 21 cm;
 • fotografia powinna być umieszczona w kopercie z dołączaną kartą zgłoszeniową;
 • prace w formacie JPG o wymiarach min 1200 x 1600 pikseli należy przekazać na płycie CD. Placówka może zebrać fotografie wszystkich uczestników na jednej płycie CD.

Część opisowa

Wymagania odnośnie części opisowej:

 • szczegółowa informacja o lokalizacji miejsca wykonania fotografii (powiat, gmina, najbliższa miejscowość);
 • data wykonania fotografii;
 • nazwa konkursu „Z historią w tle”;
 • imię i nazwisko autora

 

Rozstrzygnięcie konkursu

 1. Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi do dnia 7 maja 2018 roku.
 2. Autorzy najlepszych prac zostaną uhonorowani nagrodami.
 3. Prace złożone na konkurs nie będą zwracane autorom.
 4. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w regulaminie nie będą oceniane.
 5. Wystawa prac konkursowych odbędzie się podczas finału X Konkursu „Przyroda Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego” 10 maja 2018 r.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Jury i ostateczna interpretacja regulaminu należy do Jury.
 2. Zgłoszenie prac na konkurs oznacza akceptację przez uczestnika konkursu warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz organizatorów wymienionych w punkcie I.
 3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań  Organizatorów konkursu.

 

Prace konkursowe wraz z opisem i kartą zgłoszeniową należy składać u

p. Magdaleny Ferfet do 16.04.2018 r.