Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wlkp. w Pniewach

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 4971510
  • Do końca roku: 101 dni
  • Do wakacji: 274 dni
 • Kalendarium

  Czwartek, 2023-09-21

  Imieniny: Darii, Mateusza

Dzieci prawa - wspólna sprawa.

KARTA PROJEKTU

KLASY

IV A,  VI E,  VII D, VII C,  VIII A,  VIII B,  VIII C, VIII D,

PRZEDMIOT:

Wiedza o społeczeństwie – klasy VIII
Godziny wychowawcze, język polski  – IV A, VI E, VII D, VII C

KOORDYNATOR
 
PROJEKTU:

Arleta Paprocka

WSPÓŁREALIZUJĄCY:

Jadwiga Krawczyk, Lidia Liszkowska, Magdalena Skiba, Joanna Fabianowska – wychowawcy, n-le  języka polskiego;
Rafał Guzowski – rodzic.

PROBLEM-
-TEMAT PROJEKTU:

      DZIECI PRAWA – WSPÓLNA SPRAWA

CELE / EFEKTY PROJEKTU:

Zorganizowanie i przeprowadzenie akcji obchodów  Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka z UNICEF.
(Ze względu na sytuację epidemiczną i zdalne nauczanie, projekt został zmodyfikowany i dostosowany do realizacji on-line)

      CZAS REALIZACJI PROJEKTU (od – do):

16. listopada – 07. grudnia 2020

PLANOWANY SPOSÓB
PREZENTACJI:

Spotkania on-line w zespołach klasowych  oraz wszystkich uczniów zaangażowanych w działania.
Efekty prac zostaną zaprezentowane  na szkolnej stronie internetowej.

OPIS PROJEKTU/ETAPY

I etap:
Przeprowadzenie lekcji /wos, język polski, godziny wychowawcze/  dotyczących praw dzieci i poznanie sytuacji dzieci na świecie, m.in. w Jemenie,  poznanie Konwencji o prawach dziecka oraz  instytucji i organizacji chroniących praw dzieci - szczególnie UNICEF, zachęcenie całej społeczności szkolnej do sprawdzenia swojej wiedzy na temat praw dziecka /nasza szkoła włączyła się w obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka z UNICEF wykorzystując i rozpowszechniając  materiały UNICEF/.

II etap:
Wprowadzenie do szkolnego /autorskiego/ projektu: DZIECI PRAWA – WSPÓLNA SPRAWA. Uczniowie poznają zadania , tworzą grupy zadaniowe, dzielą się zadaniami.

III etap:
Praca w grupach zadaniowych –   prezentacje o prawach dziecka, ogłoszenia, plakaty, ulotki użytkowe, kahoot o prawach dziecka,  zobrazowanie wybranych praw.

IV etap:
Podsumowanie projektu i ocena.

 


RAPORT PROJEKTU

PROBLEM-
-TEMAT PROJEKTU:

DZIECI PRAWA – WSPÓLNA SPRAWA
-  Dzień Praw Dziecka z UNICEF

KOORDYNATOR PROJEKTU:


Arleta Paprocka

                                                    Podsumowanie / efekty

Podsumowanie projektu miało miejsce 10. grudnia 2020 roku w Dniu Praw Człowieka na spotkaniu ON-LINE, w którym uczestniczyli uczniowie ośmiu klas biorących  udział w realizacji projektu wraz z wychowawcami oraz zaproszeni Goście: dyrektor szkoły – p. Anna Pupka i przedstawicielka Amnesty International – p. Justyna Kuzar. Więcej TUTAJ.

Zakończenie i podsumowanie projektu było zarazem początkiem włączenia się naszej szkoły w akcję Maratonu Pisania Listów. Pani Justyna Kuzar opowiedziała o historii Maratonu, o bohaterach akcji oraz o możliwościach udziału młodzieży w Maratonie.

Sprawozdawcy klas przedstawili informacje o wykonanych zadaniach w ramach projektu i obejrzeliśmy prezentację wybranych prac. Efekty będzie można zobaczyć na stronie internetowej szkoły - TUTAJ.

Wartością dodaną projektu jest niewątpliwie innowacyjny sposób realizacji zadań. Mimo zdalnego nauczania, uczniowie, wykorzystując platformę Oficce 365,  mieli możliwość pracy w grupach. Nauczyli się pracy w zespołach zadaniowych z nauczycielem konsultantem na udostępnionych dokumentach w czasie rzeczywistym. Nauczyciele realizujący projekt mieli wgląd w pracę każdego ucznia i możliwość oceny rzeczywistego wkładu pracy. 

WIĘCEJ O PROJEKCIE - TUTAJ.