Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wlkp. w Pniewach

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 4724607
  • Do końca roku: 208 dni
  • Do wakacji: 17 dni
 • Kalendarium

  Wtorek, 2023-06-06

  Imieniny: Laury, Laurentego

Przyjaciele szkoły

 

2018 – pani Emilia Wytykowska - Sroka, osoba prywatna, niezwykle życzliwa i zaangażowana na rzecz naszej placówki, systematycznie wspierająca pracę grupy teatralnej działającej przy świetlicy szkolnej.

 

2017 – pan Rafał Wójcik, rodzic okazujący naszej placówce bezinteresowną pomoc, ofiarność i życzliwość w realizacji ważnych przedsięwzięć, jak: finansowanie stypendiów dla uzdolnionych uczniów oraz sponsorowanie wielu imprez, uroczystości szkolnych, zabaw i festynów.  

 

2014 – pani Anna Sumowska, rodzic wspierający materialnie i finansowo działania dydaktyczne i wychowawcze szkoły, bezinteresownie zaangażowana na rzecz społeczności szkolnej.  

 

2011 – pan Maciej Bernat, specjalista do spraw ochrony ekosystemów leśnych i ochrony przeciwpożarowej Nadleśnictwa Pniewy wspierający działania szkoły w zakresie edukacji przyrodniczo-leśnej uczniów.  

 

2011 – pan Michał Chojara, były burmistrz Pniew rozumiejący potrzeby szkoły nowoczesnej, wspierający działania dydaktyczno-wychowawcze szkoły i modernizowanie jej bazy.  

 

2009 – państwo Grażyna i Sławomir Karwalowie, prywatni przedsiębiorcy wspierający szkołę przez sponsorowanie wielu imprez, uroczystości, zabaw, festynów szkolnych i wycieczek.  

 

2009 – pan Zygmunt Miga, prywatny przedsiębiorca wspierający szkołę przez sponsorowanie wielu imprez, uroczystości, zabaw, festynów szkolnych i wycieczek.

   

2009 – państwo Edyta i Henryk Rychłowscy, rodzice wspierający inicjatywy szkoły, zaangażowani w działaniach na rzecz uczniów.

  

2008 – pan Czesław Kurowski, wicenadleśniczy Nadleśnictwa w Pniewach, wieloletni przewodniczący Rady Rodziców  wspierający działania szkoły w zakresie edukacji ekologicznej uczniów.