BEZPIECZNIE TO WIEDZIEĆ I ZNAĆ

Jesteś tu: » Strona główna » Projekty szkolne » BEZPIECZNIE TO WIEDZIEĆ I ZNAĆ

BEZPIECZNIE TO WIEDZIEĆ I ZNAĆ

Adresatuczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej w Pniewach

 

  W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła ponownie przystąpiła do realizacji programu profilaktycznego ,,Bezpiecznie to wiedzieć i znać’’ realizowanego we współpracy z Policją. Inicjatorem działań jest Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

Czas trwania: rok szkolny 2017/2018

 

Osoby odpowiedzialne: wychowawcy klas I-III

 

Koordynator: Barbara Wieczorek

 

Cele projektu: Celem podstawowym programu jest wyposażenie najmłodszych uczniów naszej szkoły w umiejętności i nawyki rozpoznawania oraz zapobiegania zagrożeniom oraz kształtowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 

Tematyka:

,,Bezpieczna droga’’
,,Sam w domu’’

,,Bezpieczna zabawa’’

,,Potrafię udzielić pierwszej pomocy’’

,,Zagrożenia w sieci’’

 ,,Bezpiecznie spędzam wolny czas’’

 

 

 Zaplanowano:

 -  spotkania z policjantami

 - pokaz filmów edukacyjnych,

 - przeprowadzenie konkursów o bezpieczeństwie na poziomach klas,

 - gry, zabawy, krzyżówki o w/w tematycePODSUMOWANIE DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH                     Sprawozdanie z projektu ,,Bezpiecznie to wiedzieć i znać ‘’

 

                                              w I półroczu roku szkolnego 2017/2018r.

 

 

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła ponownie przystąpiła do realizacji programu profilaktycznego ,,Bezpiecznie to wiedzieć i znać’’ realizowanego we współpracy z Policją. Inicjatorem działań jest Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

 

Najważniejszym zadaniem stawianym przed realizatorami programu jest wyposażenie dzieci w umiejętności i nawyki rozpoznawania zagrożeń występujących w środowisku, które wynikają ze współżycia społecznego, a także ich przewidywania.

 

W związku z realizacją wyznaczonych zadań na poziomach klas I-III w klasach pierwszych i drugich odbyły się spotkania z Policjantami Pniewskiej Komendy.

 

 Spotkania z Policjantami w klasach pierwszych:

 

1a – 17.10.2017r

 

1b – 11.10.2017r.

 

1c -  16.10.2017r. – spacer na przejścia dla pieszych,

 

1d -  18.10. 2017r.

 

1e -  10.10.2017r.

 

Spotkania z Policjantami w klasach drugich:

 

2a – 15.11.2017r.,

 

2b – 14.11.2017r.

 

Mając na uwadze wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa przez dzieci , Policjanci omówili zagadnienia związane z bezpieczną drogą do i ze szkoły, sposoby  znalezienia pomocy dla siebie w sytuacji zagrożenia, podkreślali jak ważna jest znajomość swojego adresu i miejsca zamieszkania, nazwy numerów alarmowych czy właściwy kontakt z ,,osobą obcą’’.  

 

W klasach trzecich planuje się spotkania przed feriami zimowymi.

 

W klasach I-III uczniowie oglądali filmy edukacyjne :

 

,,Bezpieczna droga’’,   ,,Sam w domu’’,

 

,,Bezpieczna zabawa’’

 

,,Bezpiecznie spędzam wolny czas’’

 

Nauczyciele przygotowali dla dzieci  krzyżówki i zadania o w/w tematyce

 

W II półroczu 2018r.w ramach projektu planuje się:

 

1.Wizyty policjantów w klasach trzecich.

 

2. Przeprowadzenie konkursów o bezpieczeństwie na poziomach klas.

 

3.Spotkania z Instruktorem n/t udzielania pierwszej pomocy.

 

4. Pokaz filmów edukacyjnych o tematyce ,,Udzielanie pierwszej pomocy’’,

 

,,Zagrożenia w sieci’’, rozwiązywanie krzyżówek, zagadek, zadań.

 

                                                                Koordynator projektu:

 

                                                                        Barbara Wieczorek

 


PODSUMOWANIE


SPOTKANIA ZE STRAŻAKIEM RATOWNIKIEM  W KLASACH I-III

 

 

 

W ramach projektu „Bezpiecznie to wiedzieć i znać” w dniach 20, 22i 23 marca 2018 roku odbyły się spotkania ze strażakiem ratownikiem p.Piotrem Woźniakiem  z zakresu udzielania pierwszej pomocy. W spotkaniach uczestniczyli uczniowie klas I- III. Celem spotkań było wdrażanie działań, które należy podjąć w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu oraz pokaz i ćwiczenia z wykorzystaniem fantomów.  Na spotkaniach utrwalono także numery telefonów alarmowych.  Uczniowie z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w bardzo ważnych zajęciach promujących ratowanie ludzkiego życia. Dziękujemy panu Piotrowi Woźniakowi za poświęcony czas i profesjonalne przekazanie wiadomości oraz  umiejętności.

 

                                                                                                     U. M.   B.W.