BEZPIECZNIE TO WIEDZIEĆ I ZNAĆ

Jesteś tu: » Strona główna » Projekty szkolne » BEZPIECZNIE TO WIEDZIEĆ I ZNAĆ

BEZPIECZNIE TO WIEDZIEĆ I ZNAĆ

Adresatuczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej w Pniewach

 

  W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła ponownie przystąpiła do realizacji programu profilaktycznego ,,Bezpiecznie to wiedzieć i znać’’ realizowanego we współpracy z Policją. Inicjatorem działań jest Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

Czas trwania: rok szkolny 2017/2018

 

Osoby odpowiedzialne: wychowawcy klas I-III

 

Koordynator: Barbara Wieczorek

 

Cele projektu: Celem podstawowym programu jest wyposażenie najmłodszych uczniów naszej szkoły w umiejętności i nawyki rozpoznawania oraz zapobiegania zagrożeniom oraz kształtowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 

Tematyka:

,,Bezpieczna droga’’
,,Sam w domu’’

,,Bezpieczna zabawa’’

,,Potrafię udzielić pierwszej pomocy’’

,,Zagrożenia w sieci’’

 ,,Bezpiecznie spędzam wolny czas’’

 

 

 Zaplanowano:

 -  spotkania z policjantami

 - pokaz filmów edukacyjnych,

 - przeprowadzenie konkursów o bezpieczeństwie na poziomach klas,

 - gry, zabawy, krzyżówki o w/w tematyce