PROJEKT EDUKACYJNY ,,Z EKOLOGIĄ NA TY’’

Jesteś tu: » Strona główna » Projekty szkolne » PROJEKT EDUKACYJNY ,,Z EKOLOGIĄ NA TY’’

PROJEKT EDUKACYJNY ,,Z EKOLOGIĄ NA TY’’

Adresat: uczniowie klas II

Czas trwania : rok szkolny 2017/2018

Koordynator: Barbara Wieczorek

Cele główne:

 - poznanie podstawowych pojęć ekologicznych,

 - poszerzenie wiedzy na temat stanu środowiska i zagrożeń jakie niesie ze sobą cywilizacja,

 - uświadomienie potrzeby ochrony środowiska, 

 - rozbudzanie i podnoszenie świadomości ekologicznejPlan działań:

 - wycieczka do oczyszczalni ścieków,

 - projektowanie znaczków ekologicznych,

 - wykonanie eko – instrumentów na powitanie wiosny,

 - wykonanie plakatów,

 -wykonanie prac plastycznych ,,Ziemia nasz wspólny dom’’

 - nauka piosenek o tematyce ekologicznej,

 - drugie życie odpadów,

 - rozwiązywanie krzyżówek, rebusów,

 - moda ekologiczna – pokaz mody ,

 - konkurs wiedzy ekologicznej PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCHProjekt ,,Z ekologią na ty’’ realizowany był w klasach 2a i 2b od marca do końca maja 2018r.

Jednym z głównych zadań było poszerzenie wiedzy na temat stanu środowiska i uświadomienie potrzeby ochrony środowiska , a także podnoszenie świadomości ekologicznej.


W ramach projektu uczniowie:

 - wykonywali plakaty,

 - poznali piosenki o tematyce ekologicznej,

 - wykonywali plakaty i prace plastyczne ,,Ziemia nasz wspólny dom’’,

 - wymieniali się krzyżówkami i rebusami,

 - projektowali znaczki ekologiczne,

 -  wykonali gazetki o w/w tematyce,

 - wykonali eko – instrumenty na Powitanie Wiosny,

 - projektowali pojemniki do segregacji odpadów.

 

 25 kwietnia 2018r odbył się międzyszkolny pokaz mody ekologicznej. Dzieci wystąpiły

w strojach zaprojektowanych z surowców wtórnych.

Projekt zakończył się konkursem wiedzy ekologicznej dnia 24 maja 2018 ,w którym uczestniczyli uczniowie klasy 2a i 2b.

Wszystkie działania projektowe z pewnością przyczyniły się do podniesienia świadomości ekologicznej, a także uwrażliwienia na ochronę środowiska naturalnego.

 

                                                                         Koordynator projektu

                                                                         Barbara Wieczorek