OBCHODY 100 ROCZNICY POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 1918 - 1919 - PROJEKT SZKOLNY

Jesteś tu: » Strona główna » Projekty szkolne » OBCHODY 100 ROCZNICY POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 1918 - 1919 - PROJEKT SZKOLNY

OBCHODY 100 ROCZNICY POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 1918 - 1919 - PROJEKT SZKOLNY

Temat : Droga Wielkopolan do niepodległości 
Cele:

  • ukazanie wkładu Wielkopolan w proces odzyskania niepodległości,
  • zainteresowanie uczniów historią i poszukiwanie jej śladów w najbliższym otoczeniu,
  • kształtowanie umiejętności : planowania pracy, zbierania, selekcji i opracowania informacji, korzystania z różnych źródeł, pracy w grupie, prezentacji własnej pracyWykaz zadań na rok szkolny 2018/2019


 

1.Konkursy


 

a) Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim organizowany przez ODN Poznań ( B. Kajzderska)

 

b) Konkurs plastyczny „ Chwała bohaterom Powstania Wielkopolskiego” X-XII 2018 ( R. Szymczak)

 

c) Dyktando niepodległościowe XI 2018 ( L. Liszkowska)


 

2.Rajdy/Wycieczki


 

a) XXXVI Rajd Powstanie Wielkopolskie organizowany przez Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 Lusowo X 2018 (A. Twardosz, H. Siminiak-Kucza)

 

b) Rajd rowerowy „ 100 km na 100-lecie niepodległości´ X- XII 2018 (M. Białkowski)

 

c) Wycieczka do Muzeum Powstania Wielkopolskiego Poznań X 2018 (D. Norek)


 

3.Publikacje


 

 „ Sylwetki Powstańców Wielkopolskich z Pniew i okolic” IX-XII 2018 (E.Krumryk)

 

 

 

4.Święto Patrona Szkoły


 

a) Wieczornica dla społeczności lokalnej  4 stycznia 2019 (B. Molik)

 

b) Dzień z Powstaniem Wielkopolskim  11 stycznie 2019 (A. Twardosz, A .Raczkowska, B. Kajzderska, D. Norek, D. Nowaczyk -Marcinkowska)Wykaz zadań na rok szkolny 2017/2018


1. Tydzień poświęcony pracy organicznej kl.6,7  -listopad /styczeń 2018 , 3G maj 2018 (odpowiedzialni nauczyciele przedmiotu i wychowawcy):


a) historia – „Praca organiczna w Wielkopolsce” – tworzenie na podstawie zebranych materiałów sylwetek wielkopolskich organiczników


b) j. polski-  charakterystyka postaci na podstawie fragmentów książki Aliny Rysickiej „Emilia Sczaniecka W Służbie Ojczyźnie” 

kartka z pamiętnika H. Cegielskiego na podstawie fragmentów filmu „Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy”


c) godz. wych. – na podstawie „Dziejów Pniew” tworzenie prezentacji/ulotki  /gazetki lokalnych ciekawostek dotyczących śladów postaci, wydarzeń, pamiątek związanych z obroną polskości w Pniewach


d) muzyka-„ Rola muzyki w budowaniu tożsamości  narodowej”


e) plastyka- „ XIX wieczni Wielkopolanie” plakat w technice kolażu


2. Konkursy


a)Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim organizowany przez ODN Poznań (B. Kajzderska) - TUTAJ.


b)Szkolny konkurs plastyczny „ XIX wieczni Wielopolanie- droga do wolności” styczeń - marzec 2018 ( R. Szymczak)


c)Pozaszkolny konkurs literacki „Zwycięskie- zapomniane powstanie” (list do rówieśnika) - luty-czerwiec 2018( A. Twardosz) - TUTAJ


3. Rajdy


a)XXXV Rajd Powstanie Wielkopolskie organizowany przez Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 08.10.2017 ( H. Siminiak – Kucza)


b)Rajd szkolny „Praca Organiczna w Wielkopolsce” maj/czerwiec 2018 (J. Woropaj) - TUTAJ


4. Święto Patrona Szkoly - 5 styczeń 2018 - TUTAJ


5. Publikacje - „ Sylwetki Powstańców Wielkopolskich z Pniew i okolic ”listopad/czerwiec 2018    ( E. Krumryk)       

 

     Stanisław Niegolewski TUTAJ

 

                   Antoni Flieger TUTAJ

 

                 Stanisław Szurka TUTAJ


 

                                                        Jóżef Brychczyński - TUTAJ                                 Jan Jachmann - TUTAJ
                      Helena Bogusławska - TUTAJ           

              

       

  Benedykt Franciszek Raczkowski - TUTAJ


     Doktor Włodzimierz Felicki - TUTAJ


     Edmund Bogusławski - TUTAJ          Ludwik Starkowski - TUTAJ


             Bronisław Kałek - TUTAJ


               Stefan Flieger - TUTAJ


           Henryk Przewoźny TUTAJ