Projekty szkolne

Jesteś tu: » Strona główna » Projekty szkolne

Temat projektu:  OBCHODY 100 ROCZNICY WYBUCHU  POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 1918-1919


Organizator: Burmistrz Gminy Pniewy  wraz  Komitetem  Honorowym  


Koordynator : Szkoła Podstawowa im. Powstańców  Wielkopolskich w Pniewach


OBCHODY 100 ROCZNICY WYBUCHU  POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 1918-1919
czytaj więcej

Temat : Droga Wielkopolan do niepodległości 


OBCHODY 100 ROCZNICY WYBUCHU  POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO   1918-1919 - PROJEKT SZKOLNY
czytaj więcej

„Bieg po zdrowie” to nowy program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami. 

To na nas – osobach dorosłych – spoczywa odpowiedzialność za przebieg rozwoju najmłodszych. Profilaktyka palenia tytoniu jest ważnym zadaniem i powinna być na stałe wpisana w działania edukacyjno-wychowawcze.


PROGRAM EDUKACYJNY
czytaj więcej

Projekt szkolny promujący czytelnictwo przeznaczony dla uczniów klas I-III i IV-VII

Zespół projektowy: nauczyciele języka polskiego, bibliotekarki, współpraca ze środowiskiem lokalnym ( seniorzy)

Cele: Celem projektu jest propagowanie czytelnictwa poprzez rozbudzanie dziecięcej ciekawości:

-        odnajdywanie w lekturach świadectw dawnych zwyczajów kulinarnych i tradycji;

-        poszukiwanie śladów codziennego życia, obyczajów, zabaw;

-        przenoszenie dawnych przepisów, zabaw, zwyczajów na grunt współczesności:

-        rozwijanie sprawności uważnego słuchania i czytania;

-        kształtowanie umiejętności rozumienie czytanego tekstu i wykorzystywania zdobytej wiedzy;

-        uczenie się przez działanie, twórczą aktywność;

-        wzmocnienie motywacji do czytania.

 

czytaj więcej

Od września 2017 roku kontynuowany jest w naszej szkole projekt  Szkolny Klub Sportowy. Koordynatorem wojewódzkim programu jest Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska”
Program „Szkolny Klub Sportowy” jest skierowany do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

„SZKOLNY KLUB  SPORTOWY”
czytaj więcej
Adresat :  projekt skierowany dla uczniów klas 4-7 i oddziałów gimnazjalnych  ze Szkoły Podstawowej w Pniewach, rodziców oraz osób ze środowiska lokalnego.

Termin realizacji : wrzesień -  maj 2018 r.

Cele :

- zachęcanie do uprawiania sportu na terenach leśnych

- popularyzacja czynnego wypoczynku oraz turystyki pieszej

czytaj więcej

Adresat: uczniowie klas II

Czas trwania: do końca stycznia

Koordynator: Kinga Antkowiak-Kotulska

Cele:

- uświadamianie uczniom celowości dobrych manier w życiu codziennym,

 - wdrażanie do stosownego zachowania się i używania zwrotów grzecznościowych w różnych sytuacjach,

 - nabycie umiejętności pracy w grupie,

 - poznanie zasad savoir – vivre

PROJEKT EDUKACYJNY ,,OBYCIE UMILA ŻYCIE’’
czytaj więcej

Adresat: uczniowie klas II

Czas trwania : rok szkolny 2017/2018

Koordynator: Barbara Wieczorek

Cele główne:

 - poznanie podstawowych pojęć ekologicznych,

 - poszerzenie wiedzy na temat stanu środowiska i zagrożeń jakie niesie ze sobą cywilizacja,

 - uświadomienie potrzeby ochrony środowiska, 

 - rozbudzanie i podnoszenie świadomości ekologicznejPROJEKT EDUKACYJNY ,,Z EKOLOGIĄ NA TY’’
czytaj więcej

Adresatuczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej w Pniewach

 

  W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła ponownie przystąpiła do realizacji programu profilaktycznego ,,Bezpiecznie to wiedzieć i znać’’ realizowanego we współpracy z Policją. Inicjatorem działań jest Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

BEZPIECZNIE TO WIEDZIEĆ I ZNAĆ
czytaj więcej
Cel: Zachęcanie do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia.


VII ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA
czytaj więcej

 

 

 

 

 

 

 

 


Cele:

  • Pomoc w odkrywaniu talentów,
  • Poznawanie swoich mocnych strony
  •  Prezentowanie talentów
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KROPKI
czytaj więcej