Projekty szkolne

Jesteś tu: » Strona główna » Projekty szkolne

Szkoła Podstawowa w Pniewach we współpracy z fundacją ProPort jest uczestnikiem Projektu wspierającego działania na rzecz szeroko rozumianego zdrowia psychicznego.

MÓJ NAUCZYCIEL - MÓJ AUTORYTET! - Szkoła Promująca Zdrowie Psychiczne Nauczycieli
czytaj więcej

Cele:

 • Rozwijanie matematycznej wiedzy i umiejętności uczniów,
 • Stwarzanie uczniom możliwości osiągania sukcesów,
 • Kształtowanie współpracy w grupie,
 • Kształtowanie samodzielności i odpowiedzialności.

Czas realizacji: od 5 lutego do 5 marca 2018

Adresat: uczniowie klas 4-7 Szkoły Podstawowej w Pniewach

 

Koordynatorzy: nauczyciele matematyki

Formy pracy: praca w grupach 3 osobowych.

Formy prezentacji projektu

 • Plakat
 • Forma przestrzenna

Kryteria oceny:

 • zgodność z kryteriami zadania,
 • pomysłowość,
 • systematyczność i terminowość,
 • estetyka wykonanej końcowej prezentacji.

Finałem projektu będą szkolne wystawy wybranych prac uczniowskich.
Wystawy można obejrzeć na holach budynków C i D naszej szkoły.

PROJEKT MATEMATYCZNY „W KRAINIE FIGUR”
czytaj więcej

PROJEKT "DZIECIAKI - SADZENIAKI"

realizowany przez uczniów klasy 3a

 

PROJEKT
czytaj więcej

Program przygotowany przez Instytut Blend-a-med Oral-B oraz Disney Polska dla uczniów klas  1 i 2

 

Czas trwania- II półrocze 2018

 

CEL- dbałość o higienę jamy ustnej

 

Cele szczegółowe-

-zdobycie niezbędnej wiedzy na temat zębów

- dbałość o ich stan od najmłodszych lat.

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM EDUKACJI STOMATOLOGICZNEJ „NIESAMOWITY ŚWIAT HIGIENY JAMY USTNEJ”
czytaj więcej

Cel: Poznawanie zwyczajów i tradycji krajów anglojęzycznych
 Cele szczegółowe:
- Poznanie genezy Święta Dziękczynienia, ciekawostek z nim związanych oraz typowych potraw

- Porównywanie polskich i angielskich zwyczajów  Bożonarodzeniowych
- Doskonalenie techniki pisania życzeń i opisywania talerza z potrawami

 

Adresaci: uczniowie klas trzecich szkoły podstawowej

 

Czas trwania projektu: październik 2017 –styczeń 2018


Koordynator: Joanna Gromadecka

 

ZWYCZAJE I TRADYCJE ŚWIĘTA DZIĘKCZYNIENIA I BOŻEGO NARODZENIA W KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH
czytaj więcej

My nauczyciele pochylamy się każdego dnia nad problemami dotykającymi naszych uczniów. Staramy się na miarę możliwości wspierać i pomagać w ich rozwiązywaniu. Z wielkim zadowoleniem postanowiliśmy włączyć się w projekt, który zauważa również potrzeby nauczyciela, ma ambicje stworzenia wsparcia także dla nas.

MÓJ NAUCZYCIEL - MÓJ AUTORYTET! - Szkoła Promująca Zdrowie Psychiczne Nauczycieli
czytaj więcej

„KoderJunior - Szkoła Mistrzów Programowania”
Projekt wdrażający elementy nauki programowania do edukacji wczesnoszkolnej.PROJEKT KODERJUNIOR
czytaj więcej

„Bieg po zdrowie” to nowy program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami. 

To na nas – osobach dorosłych – spoczywa odpowiedzialność za przebieg rozwoju najmłodszych. Profilaktyka palenia tytoniu jest ważnym zadaniem i powinna być na stałe wpisana w działania edukacyjno-wychowawcze.


PROGRAM EDUKACYJNY
czytaj więcej

Projekt szkolny promujący czytelnictwo przeznaczony dla uczniów klas I-III i IV-VII

Zespół projektowy: nauczyciele języka polskiego, bibliotekarki, współpraca ze środowiskiem lokalnym ( seniorzy)

Cele: Celem projektu jest propagowanie czytelnictwa poprzez rozbudzanie dziecięcej ciekawości:

-        odnajdywanie w lekturach świadectw dawnych zwyczajów kulinarnych i tradycji;

-        poszukiwanie śladów codziennego życia, obyczajów, zabaw;

-        przenoszenie dawnych przepisów, zabaw, zwyczajów na grunt współczesności:

-        rozwijanie sprawności uważnego słuchania i czytania;

-        kształtowanie umiejętności rozumienie czytanego tekstu i wykorzystywania zdobytej wiedzy;

-        uczenie się przez działanie, twórczą aktywność;

-        wzmocnienie motywacji do czytania.

 

POCZUJ SMAK DOBREJ LEKTURY- WGRYŹ SIĘ W KSIĄŻKĘ!
czytaj więcej

Od września 2017 roku kontynuowany jest w naszej szkole projekt  Szkolny Klub Sportowy. Koordynatorem wojewódzkim programu jest Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska”
Program „Szkolny Klub Sportowy” jest skierowany do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

„SZKOLNY KLUB SPORTOWY”
czytaj więcej
Adresat :  projekt skierowany dla uczniów klas 4-7 i oddziałów gimnazjalnych  ze Szkoły Podstawowej w Pniewach, rodziców oraz osób ze środowiska lokalnego.

Termin realizacji : wrzesień -  maj 2018 r.

Cele :

- zachęcanie do uprawiania sportu na terenach leśnych

- popularyzacja czynnego wypoczynku oraz turystyki pieszej

PROJEKT EDUKACYJNY – LAS NA SPORTOWO
czytaj więcej

czytaj więcej

Adresat: uczniowie klas II

Czas trwania: do końca stycznia

Koordynator: Kinga Antkowiak-Kotulska

Cele:

- uświadamianie uczniom celowości dobrych manier w życiu codziennym,

 - wdrażanie do stosownego zachowania się i używania zwrotów grzecznościowych w różnych sytuacjach,

 - nabycie umiejętności pracy w grupie,

 - poznanie zasad savoir – vivre

PROJEKT EDUKACYJNY ,,OBYCIE UMILA ŻYCIE’’
czytaj więcej

Adresat: uczniowie klas II

Czas trwania : rok szkolny 2017/2018

Koordynator: Barbara Wieczorek

Cele główne:

 - poznanie podstawowych pojęć ekologicznych,

 - poszerzenie wiedzy na temat stanu środowiska i zagrożeń jakie niesie ze sobą cywilizacja,

 - uświadomienie potrzeby ochrony środowiska, 

 - rozbudzanie i podnoszenie świadomości ekologicznejPROJEKT EDUKACYJNY ,,Z EKOLOGIĄ NA TY’’
czytaj więcej

Adresatuczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej w Pniewach

 

  W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła ponownie przystąpiła do realizacji programu profilaktycznego ,,Bezpiecznie to wiedzieć i znać’’ realizowanego we współpracy z Policją. Inicjatorem działań jest Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

BEZPIECZNIE TO WIEDZIEĆ I ZNAĆ
czytaj więcej
Cel: Zachęcanie do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia.


VII ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA
czytaj więcej

 

 

 

 

 

 

 

 


Cele:

 • Pomoc w odkrywaniu talentów,
 • Poznawanie swoich mocnych strony
 •  Prezentowanie talentów
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KROPKI
czytaj więcej