Rozwijanie Uczenia się i Nauczania

Jesteś tu: » Strona główna » Rozwijanie Uczenia się i Nauczania

Dwa dni (11-12.05.2017) trwała konferencja w ośrodku szkoleniowym CEO w Wildze, na której podsumowano dwa lata pracy w programie RUN. Program RUN (Rozwijanie Uczenia się – Nauczania) to poziom zaawansowany oceniania kształtującego, którego działania koncentrowały się na pogłębianiu OK poprzez pracę ze strategiami i wprowadzanie podstawowych praktyk profesjonalnej pracy nauczyciela. Zmiana pracy nauczycieli nastawiona była na poprawę jakości pracy szkoły i tym samym efektów nauczania i uczenia się uczniów.


KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA
czytaj więcej

Formułując cele lekcji i kryteria sukcesu należy pamiętać, że są to dwie oddzielne informacje dla ucznia – cele pokazują konkretną drogę do przejścia, a kryteria sukcesu konkretne wymagania, które uczeń musi spełnić, by dojść do wyznaczonego celu. 


czytaj więcej

W piątek 21.04. przeprowadziliśmy spacer edukacyjny na podstawie trzech lekcji (nauczanie wczesnoszkolne, język niemiecki, język angielski), na które weszło siedmiu nauczycieli – obserwatorów. Przedmiotem obserwacji były działania wokół dwóch strategii: I (cel lekcji i kryteria sukcesu) i IV (współpraca na lekcji). 
SPACER EDUKACYJNY
czytaj więcej

Gamifikacja (grywalizacja) w edukacji to technika bazująca na wykorzystaniu elementów gier edukacyjnych (komputerowych, planszowych, sportowych) do kształtowania u uczniów potrzeby działania, zaangażowania, podejmowania kolejnych wyzwań. Gamifikacja to również sposób na przekonanie uczniów, że uczenie się wcale nie musi być nudne i może im sprawiać przyjemność.


 

czytaj więcej

W sobotę 22 listopada 2016 roku odbyły się kolejne warsztaty dla nauczycieli biorących udział w programie szkoleniowym RUN (Rozwijanie Uczenia się i Nauczania). To pogram dla nauczycieli znających ocenianie kształtujące, którzy koncentrują się na doskonaleniu procesu nauczania i uczenia się i monitorują jego zmiany.

 

WARSZTATY REGIONALNE W PNIEWACH
czytaj więcej
| Strona 1 | Strona 2 |

Pliki do pobrania