PROJEKT EDUKACYJNY ,,OBYCIE UMILA ŻYCIE’’

Jesteś tu: » Strona główna » Projekty szkolne » PROJEKT EDUKACYJNY ,,OBYCIE UMILA ŻYCIE’’

PROJEKT EDUKACYJNY ,,OBYCIE UMILA ŻYCIE’’

Adresat: uczniowie klas II

Czas trwania: do końca stycznia

Koordynator: Kinga Antkowiak-Kotulska

Cele:

- uświadamianie uczniom celowości dobrych manier w życiu codziennym,

 - wdrażanie do stosownego zachowania się i używania zwrotów grzecznościowych w różnych sytuacjach,

 - nabycie umiejętności pracy w grupie,

 - poznanie zasad savoir – vivre

Plan działań:

- oglądanie filmów edukacyjnych,

 - poznanie na zajęciach zasad savoir – vivru,

 - opracowanie ,,Kodeksu Kulturalnego Ucznia’’ – wykonanie plakatu,

 - rozwiązywanie quiz on- line na temat dobrych manier,

 - przygotowanie scenek rodzajowych,

 - przeprowadzenie konkursu klasowego o w/w tematycePODSUMOWANIE PROJEKTU


       W listopadzie uczniowie klasy 2a i 2b realizowali projekt edukacyjny „Obycie umila życie”. Najważniejszymi celami było uświadomienie uczniom celowości dobrych manier w życiu codziennym, wdrażanie do stosownego zachowania się i używania zwrotów grzecznościowych w różnych sytuacjach, nabycie umiejętności współpracy w grupie, poznanie zasad savoir-vivre oraz rozwijanie twórczego myślenia.


      Uczniowie oglądając filmy edukacyjne prezentujące w zabawny sposób zasady dobrego wychowania oraz zachowania przy stole poznali zasady savoir-vivre. Przygotowywane były scenki rodzajowe przedstawiające jak zachowywać się kulturalnie w różnych sytuacjach życiowych. Uczniowie współpracowali w grupach tworząc plakaty oraz „Kodeks Kulturalnego Ucznia”. W celu sprawdzenia zdobytej wiedzy został przeprowadzony klasowy konkurs znajomości zasad savoir-vivre. Wszyscy uczniowie wykazali się znakomitą znajomością poznanych zasad. Na zakończenie projektu wszyscy uczniowie samodzielnie przygotowali przepyszne sałatki owocowe, które następnie zostały w kulturalny sposób spożyte podczas wspólnego posiłku.